තෙවරප්පෙරුමගේ පැනිල්ලට ගුරු සංගම් හරහට හිටි

0

සංස්කෘතික හා වයඹ පළාත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය ඇමති පාලිත තෙවරප්පෙරුම ජූනි 01 දින හොරණ අධ්‍යාපන කලාපයේ බුලත්සිංහල කොට්ඨාසයේ ගෝවින්න ප‍්‍රාථමික විදුහලට පිරිසක් සමග කඩා වදිමින් ගුරුවරුන්ට බැණ වැදී තිබේ. මෙය නීතිය හා සදාචාරය ඉක්මවා කටයුතු ක්‍රියාත්මක විමක් වන අතර මොහු සංස්කෘතික ඇමතිවරයා ලෙස රටට දෙන ආදර්ශය කුමක්ද යන්න ප‍්‍රශ්න කළ යුතුව තිබේන බව පාසල් වලට කඩාපැන නීතයි අතට ගත් පාලිත තෙවරප්පෙරුම ඇමතිවරයාගේ විෂම කි‍්‍රයාව හෙළා දකිමින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ලංකා ගුරු සේවා සංගමය අවධාරණය කර සිටි.

thawarapperuma01
thawarapperuma02

thawarapperuma03