හැමෝම එක්ක දාන සෙල්ලම් අපිත් එක්ක හරියන්නේ නැහැ

0

මැර බලය යොදා ගෙන අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඇති අවශ්‍යතා ඉටු ලර ගැනීමට තමන් ඉඩ නොදෙන බව බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රජිත් සෝමවංශ පවසනවා.

“දැන් අලුත්ම සංස්කෘතිය තමයි අත පය හයිය තියන දේශපාලඥයෙක් අල්ල ගෙන මැර බලයෙන් නිලධාරින් බය කරගෙන තමන්ගේ පටු අරමුණු ඉටු කර ගන්න එක. දැන් මතුගම පාසලක එහෙම උනා. එක පාසලක නෙමෙයි පාසල් පහක නිලධාරින් බය කර ගෙන, මිනිස්සුන්ට ගහන්න,පොලිස් නිලධාරින්ට අභියෝග කරගෙන නීතිය අමු අමුවේ විනාශ කරගෙන බරපතල ප්‍රශ්න. හැබැයි ඒ අශීලාචාර ගමන කාත් එක්ක කළත් අපිත් එක්ක කරන්න බෑ. මම ඒ නිසා ඒ ගමන නතර කළා.” ඔහු වැඩි දුරටත් අවධාරණය කළා.