මං නුඹගේ අඩි පාරේ …මහින්දගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් බාල පුතු රෝහිතගෙන් අලුත්ම ගීයක්

0

හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්ද රාජපක්ෂගේ බාල පුත් රෝහිත රාජපක්‍ෂ විසින් තම පියාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් ගීතයක් එළි දක්වා තිබෙනවා .

පහත දැක්වෙන්නේ එම ගීතයයි .