මොහොතකට නවතින්න ….. ඔබ නොහඩා සිටියොත් එය පුදුමයකි

0

මිනිසුන් බොහෝ දේ ඉල්ලා හඩ වැටෙන සමයක….තමන්ට අහිමි වු දේ වෙනුවට තමන්ට හිමි දේ තවත් කෙනෙකු ඉදිරියේ හැකියාවක් ලෙස පෙන්විමට හැකියාව ඇති ශක්තිමත් මිනිසුන් ලොකේ සිටින බව යලිත් අපට මතක් කර දෙන්නට ඉතාලියේ ලොරෙලායි මොස්නෙගුටු නම් දහහතර හැවිරිදි දැරිය සමත්ව තිබේ.

ඇය ගැන ලියන්නට අවශ්‍ය නැත …නමුත් එක් දෙයක් පමණක් සටහන් කර තබන්නෙමු … දැරිය දකින විනිශ්චය මණ්ඩලය ඇයගෙන් විමසන්නේ ඔබ පැමිණියේ කා සමග කියාය…

ඇය පවසන්නේ “මමී වියෝ” (Mom Vio)සමග පැමිණි බවයි…. ඒ සමගම විනිශ්චය මණ්ඩයේ පැනය වුයේ “මමී වියෝ යනු කවුරුන්ද?” යනුවෙනි…

“මම ආබාධිතව උපන්න කෙනෙක් ඒ නිසා මගේ මව මාව දාලා ගියා… මාව මාස දෙකේ සිට හදාගත් අම්මා හදුන්වන නම….. “මමී වියෝ”

A LESSON OF LIFE FOR ALL OF US!