ඇබර්ඩින් දියඇල්ල සංචාරක ප‍්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් -සංවර්ධනය කිරිමට පියවර

0

කාසල්රි ජලාශයට ප‍්‍රධාන වශයෙන් ජලය ගලා බසින කෙසෙල්ගමු ඔයෙන් පෝෂණය වන ගිනිගත්හේන සුන්දර ඇබර්ඩින් දියඇල්ල(ABARDIN WATER FALL) සංචාරක ප‍්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සංවර්ධය කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බව අඹගමුව ප‍්‍රාදේශිය සභාෙවි ලේකමි එස්. සරවනබවන් මහතා පැවසුවා. ඇළදෝනා දියඇල්ල වශයෙන් හැදුන්වු මෙම දියඇල්ල සුදු අධීරාජ්‍ය වාදින් විසින් පසුව එය ඇබර්ඩින් දියඇල්ල වශයෙන් නමි කර තිබෙනවා. කෙසෙල්ගමු ඔයේ අවසන් දිය ඇල්ල ලෙස ගලා හැලෙන මෙම දියඇල්ල ලක්‍ෂපාන දියඇල්ලට පහලින් කැළණි ගගට ඉහින් ගලා බසින ඇර්බඩින් දියඇල්ල උසින් අඩි තුන්සිය විස්සක් (320) වේ.

කෙසෙල්ගමු ඔයේ ජල ධාරිතාව වැඩි වන අවස්ථාවල එහි ජලය දියඇලි දෙකක් සේ පහළට ගලා බසිනු ලබනවා. ඇර්බඩින් දියඇල්ලට ඉහළින් තවත් කුඩා දියඇලි තුනක් ගලා බැසිම නිසා මෙම ඇබර්ඩින් දියඇල්ලේ සුන්දරත්වය වැඩි නිසා එය නැරඹිමට දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් විශාල වශයෙන් පැමිණෙනවා. මෙසේ පැමිණෙන සංචාරකයන් වෙනුවෙන් දැනට අඹගමුව ප‍්‍රාදේශිය සභාව විසින් දියඇල්ල පහළට ගලා බසින ස්ථානයේම නැරඹුමි මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකර ඇති අතර ඉදිරියෙදි මධ්‍යම පළාත් සංචාරක අමාත්‍යංශයේ අනුග‍්‍රහය මත නෝටන්බි‍්‍රජ් කලවැල්දෙණිය හරහා එම දියඇල්ලට යෑමට ඇති මාර්ග දුෂ්කරතා සංවර්ධනය කර එම දියඇල්ලට නොදුරින් සනිපාරක්‍ෂක පද්ධතියක්ද ඉදිකිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවයි අඹගමුව ප‍්‍රාදේශිය සභාවේ ලේකමිවරයා පැවසුවේ.

ඇබර්ඩින් දියඇල්ලේ සංචාරක ප‍්‍රවර්ධන වැඩ සටහනෙන් අනතුරුව ලක්‍ෂපාන දියඇල්ලද සංචාරක ප‍්‍රවර්ධන ව්‍යපෘතියක් ලෙස සංවර්ධනය කිරිමට නියමිතයි.

හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ