රවීට මංගලගෙන් උණුසුම් හාදුවක් …හා හා පුරා කියලා රවී නව තනතුරේ වැඩ අරඹයි !

0

නව විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක අද සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගත්තා.

ඒ, කොළඹ විදේශ කටයතු අමාත්‍යංශයේ දීය.

ඊට අමාත්‍ය පී. හැරිසන් සහ චන්ද්‍රානී බණ්ඩාර අමාත්‍යවරිය ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් එක්ව තිබේ.

මේ අතර රාජකාරි ඇරඹූ අවස්ථාවට හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය, ජනමාධ්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ද සහභාගීවී සිටියා.

නව අමාත්‍යවරයාට හිටපු මාත්‍යවරයා සුබ පැතුවේ මෙලෙස උණුසුම් හාදුවක් දීමෙනි.