රැසියානු,කොරියානු සහ මැලේෂියානු තරුණ තරුණියන් ජාතික ගීය සිංහලෙන් ගැයු හැටි…

0

හැටන් කොටගල හින්දු සංස්කෘතික ශාලෙවි ඉකුත් (16) වැනිදා පැවති කදුරට ජනතා පෙරමුණේ තරුණ කමිකරු මහා සමිමේලනයට විශේෂ ආරාධිතයන් වශයෙන් පැමිණි රැසියානු,කොරියානු සහ මැලේෂියානු තරුණ තරුණියන් පිරිසක් එම උත්සවයේ ශ්‍රි ලංකා ජාතික ගීය අභිමානවත් ලෙස සිංහල භාෂාවෙන් ගායනා කරනු ලැබුවා.

එම සමිමේලනයට පැමිණි වැඩි පිරිසක් වතුකරයේ නියෝජනය කරන තරුණ තරුණියන් වන අතර එම උත්සවයට ජනතා පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ති‍්‍ර අනුර කුමාර දිසානායක කදුරට ජනතා පෙරමුණේ නායක අධ්‍යාපන රාජය අමාත්‍ය වි.රාධා කි‍්‍රෂ්නන් ඇතුලු ප‍්‍රභූවරුන් රැසක් සහභාගි වි සිටියා.

එම ප‍්‍රභූවරුන් සහ එම සමිමෙලනයට පැමිණි වතුකරයේ තරුණ තරුණියන් විසින් ශ්‍රි ලංකා ජාතික ගීය ගායනා කළ විදේශිය තරුණ තරුණියන්ට උපහාරද පවත්වනු ලැබුවා.