ජනතාව ගොනාට අන්දවා… විදුලි කාර් වලට දුන් මිලියනයේ බදු සහනය ……මංගලගේ අවමංගල වැඩ

0

අනායනික විදුලි මෝටර් රථ සඳහා රුපියල් මිලියන බදු සහනයක් අයවැය මගින් යෝජනා වූවද එය මෙරට පාරිභෝගිකයාට හිමි නොවන බව වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඊයේ (10) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගි වෙමින් එම සංගමයේ ලේකම් කීර්ති ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කර සිටියේ Nissan Leaf වර්ගයේ මෝටර් රථ සඳහා ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් ප්‍රමාණවත් තරමේ නොමැති බැවින් ජපන සමාගම විසින් භාවිතා නොකළ හෙවත් Brand New වර්ගයේ Leaf මෝටර් රථ අනායනය නොකර බවයි.

“දැන් සමාජය බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රික් රථ වල බදු අඩු වුණා කියලා. ඉලෙක්ට්‍රික් රථ වල බදු අඩුවීමක් කිසිසේත්ම වෙන්නේ නෑ මේ දීලා තියන ක්‍රම වේදය එක්ක. දැන් මේකේ මේ වාසිය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Brand New වාහන  විතරයි. ඒ කියන්නේ අලුත් වාහන ගෙන්වන වාහන හිමියන්ට විතරයි. ජපානයේ මුල් සමාගම විසින් Brand New වාහන ඒ නියෝජිතයාට ලබා දෙන්නේ නෑ. අපේ රටේ ඒ Leaf කියන රථය නඩත්තු කරන්න අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් දියුණු මදි ඒ ගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රශස්ත මට්ටමක නැති නිසා ඒ ගොල්ලන් ලබා දෙන්නේ නෑ. මිලියනයක් අඩු වෙනවා නම් අඩු වෙන්නේ ඒක Brand New මට්ටමෙන් ආනයනය කළොත් විතරයි,”