ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය මධ්‍යම කදුකරය හරහා කක්‍ෂගත වෙයි

0

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය මධ්‍යම කදුකරය හරහා අද (22.11) පස්වරු 6.25 ට ශ්‍රි පාදය දෙසින් නැගෙනහිර දිශාවට කක්‍ෂගත වන ආකාරය අප හැටන් වාර්තාකරු රංජිත් රාජපක්ෂගේ කැමරා කාචයේ මෙසේ සටහන් වුණා.

විනාඩි 5 ක පමණ කාලයක් එය කක්‍ෂගත වන ආකාරය අපට දක්නට ලැබුණා.