බැඳපු අලූත දවසට දහ දොළොස් පාරක් ලිංගිකව එකතු වෙන්න පුළුවන් ද?

0

සමහර අයට ලිංගික එක්විම සම්බන්ධයෙන් නිසි අවබෝධයක් නැහැ. මගේ ලිංගික දුර්වලතාවයක් තියෙනවාය, මගේ ලිංගික අප‍්‍රාණිකත්වයක් තියෙනවාය කියල සමහර අය ප‍්‍රතිකාර පතා මා ලඟට ඇවිල්ලත් තියෙනවා. මොකද කියල හොයල බලනකොට, දවසකට දෙතුන් පාරකට වඩා බෑ කියල කියනවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක තමයි ගාන. මම දෙන පිළිතුර තමයි අයිසේ මට එච්චරවත් බෑනේ කියලා.

එතකොට, ඇත්තද සර් ? මගේ යාළුවෝ මට කියලා තියෙන්නේ අමූලික බොරුවක්නේ. එයාලා කිව්වේ බැඳපු අලූත දවසකට දහ දොළොස් පාරක් ලිංගිකව එකතු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා මං හිතුවේ මට ලිංගික අප‍්‍රාණිකත්වයක් ඇති කියලා කියනවා. ….

බැඳපු අලූත දවසට දහ දොළොස් පාරක් ලිංගිකව එකතු වෙන්න පුළුවන් කියල නොබැඳපු තරුණ තරුණියෝ හිතනවා. මෙය ඇත්තක් ද ?

මේ ප්‍රශ්නයට විසදුමක් සොයා විශේෂඥ වෛද්‍ය ආරියසේන යූ.ගමගේ සමග පි‍්‍රයන්ත කරුණාරත්න කල සංවාද සටහන සම්පූර්ණයෙන්ම කියවන්න පිවිසෙන්න…

බැඳපු අලූත දවසට දහ දොළොස් පාරක් ලිංගිකව එකතු වෙන්න පුළුවන් ද?