සබරගමු වෛද්‍ය පීඨයට සිසුන් බඳවා ගැනීම ලබන වසරේ

0

සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ නව වෛද්‍ය පීඨයට සිසුන් බඳවා ගැනීම ලබන වසරේ ආරම්භ කරන බව උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසයි.

සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය ආරම්භ කිරිම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ති‍්‍ර වාසුදේව නානායක්කාර අද (11.29)දින පාර්ලිමේන්තුවේදි යොමු කළ වාචික ප‍්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබාදෙමින්උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මේ බව ප‍්‍රකාශ කර සිටියේය.

‘‘අපි සබරගමුවේ වෛද්‍ය පීඨයක් ආරම්භ කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ උසස් පෙළ ප‍්‍රතිඵල අනුව අපි ලබන අවුරුද්දේ ලමයි 75ක් අරන් එය ආරම්භ කරනවා. ඉඩමක් වෙන් කරලා තියෙනවා අපිට ගොඩනැගිල්ල හදන්න කල් යනවානම් අපි ස්ථානයක් කුලියට අරන් හරි මෙය ආරම්භ කරනවා. සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයට හොඳ උපකුලපතිවරයෙක් හම්බවෙලා ඉන්නවා.. දැන් ඔහු විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව හා වෛද්‍ය අංශ එක්ක දේශන හා පාඨමාලා සකස් කරගෙන යනවා.. කොහොමහරි අවශ්‍ය සිය`එ කටයුතු සිදුකර මේ අවුරුද්දේ ප‍්‍රතිඵල අනුව ලබන අවුරුද්දේ ලමයින් 75ක් අරගෙන සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පිඨය ආරම්භ කරනවා.’’