හම්බන්තොට වරාය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නීති රාමුව යටතේ

0

හම්බන්තොට වරාය චීන ආයෝජනයක් වුවත් එය ශ්‍රී ලංකාවේ නීති රාමුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බවත් හම්බන්තොට වරාය ආයෝජනයෙන් රැකියා අවස්ථා රැසක් බිහිවන බව සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම පවසයි.

ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනත යටතේ යෝජනා දෙකක් විවාදයට ගන්නා අවස්ථාවේ දී හම්බන්තොට වරාය සඳහා සිදු කෙරෙන චීන ආයෝජනය පිළිබඳව කරුණු පැහැදිළි කරමින් අමාත්‍යවරයා ඊයෙ (8) පාර්ලිමේන්තුවේ දී අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ

“මේ ජාතික තීරණයක් ගන්නයි හදන්නේ. ප්‍රතිව්‍යුහගත කර තිබෙන්නේ ආයෝජන ලැබෙන ආකාරයෙන්. හම්බන්තොට ජාත්‍යාන්තර වරාය සේවා හා සමූහ ව්‍යාපාරය එකතුවෙලා මෙය කරන්නේ. ඔවුන් රටේ නීතිය යටතේ කටයුතු කරනවා. හම්බන්තොට වරාය චීන ආයෝජනයක් වුවත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නීති රාමුව යටතේ. හම්බන්තොට ඉහළ ශක්‍යතාවක් තිබෙනවා. හම්බන්තොට වරාය හොඳින් පාවිච්චි කරන එකට වගබලා ගැනීම සිදු වෙනවා.දළ ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 43%ක් භාවිතා වෙන්නේ බස්නාහිර පළාතේ. අපිට පුළුවන් ඌව සහ දකුණු පළාත් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අවස්ථාවන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සෘජු විදේශ ආයෝජන අපේ රටට ලැබෙනවා. වෙනත් රටවල් එනවා, අපේ කර්මාන්තපුරයේ වැඩ කරන්න. විශාල ලෙස රැකියා අවස්ථා ඇති කරනු ලබනවා”