නිර්මාණාත්මක සිතුවිළි බැංකුව හෙවත් Think Bank

0

Think Bank කියන්නේ මොකක්ද ?

කියලා කියන්නේ අලුත්ම අදහස් එක්ක බැදිලා තියන ලෝකේ පලවෙනි නිර්මාණාත්මක අදහස් බැංකුවයි. එහිදී නිර්මාණාත්මක සිතුවිළි සහ නව අදහස් වලින් අනුන සෑම දෙනාගේම අදහස් වලට ගරු කිරීමක් සහ ඒ සදහා ලෝක වෙළද පල තුළ වැඩි ඉල්ලුමක් ලබා දීම අපේ අපේක්ෂාවයි. එමෙන්ම උපතින්ම සුබුද්දීමත්මිනිසා කරණකොටගෙන සිතීමේ ශක්තිය ලොව එකම ශක්තිය බවට පත් කිරීමත් අපේ තවත් අරමුණක්. එහිදී නව නිර්මාණාත්මක සිතිවිළි දක්ෂතා ඇති පිරිස් සදහා අනිතර්ජලය ඔස්සේ තරගයක් තබමින් ඔවුන්ට මුදල් තෑගි ලබාදෙමින් දිරිමත් කිරීම දැන් යුගයට අවැසි දෙයක් වී හමාරය..

කෙටියෙන්ම කියනවනම් මෙය නිර්මාණාත්මක සිතුවිළි බැංකුවකි…මෙයට වයස් බේදයක් සහ ජාති බේදයක් නොමැත.

අන්තර්ජාලා මුල්‍ය සේවාවක්ද ?

නිතැනින්ම අන්තර්ජාල මුල්‍ය සේවාවක්. එහිදී සෑම නිර්මාණාත්මක අදහස් තිබෙන කෙනෙකුටම අපේ අන්තර්ජාල web අඩවිය මගින් සිය සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතී. ඉන් අනතුරුව එම සාමාජිකයා හෝ සම්ජිකවට අන්තර්ජාලය හරහා අදාල දැනුවත් කිරීම් සියල්ලකම සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

මෙරට තරුණ වියවසායකයින් දිරිමත් කිරීමේ වැඩසටහනක්ද ?

මෙය මුල්‍ය සහ නිර්මාණාත්මක අන්තර්ජාල සේවාවක් සපයන්නක් නිසා නිරන්තරයෙන් web පිටුව සහ FACE BOOK පිටුව මගින් මෙරට සිටින තරුණ කොටස් සදහා භාණ්ඩ හා සේවා නව නිර්මාණාත්මක නිෂ්පාදන සමගින් මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ද වීම මගින් ලෝක වෙළද පොළ ආර්ථිකය සදහා වේගවත්ව ගමන් කල හැක.එහිදී තම නිර්මාණාත්මක භාණ්ඩය හෝ සේවාව නිසි අයුරින් නිෂ්පාදනය කිරීමේ සමතෙකු වීම මගින් සිය දිවියේ ඇති සාර්ථක ගමනාන්තයක් වෙත ගමන් කිරීමට පුළුවන.

මෙරට මිනිසුන්ගේ අන්තර්ජාතික රැකියා වෙළදපොල තුල අපේ සන්නාමයද ?

ඇත්තෙන්ම ඔව් .මෙරට තරුණ තරුණියන් සහ විදේශ ගතව සිටින තරුණ කොටස් දැන් දැන් අන්තර්ජාල භාවිතය 65% කින් ඉහල ගොස් ඇති නිසා මේ හරහා රැකියා නිවසේ සිටම සුදු කිරීමේ අවකාෂ රැසක් උදා කිරීමට අපේක්ෂිතය.අද පවතින ගමනාගමනයේ ගැටළු නිසා සෑහෙන්න කාලයක් ඒ සදහා නාස්ති වීම අවම කරගනිමින් මෙහි රැකියාව තමන්ම තෝරා ගනිමින් නිවසේ සිටම එය සිදුකිරීමේ නිදහස පවතී.

තුන් මාසික තරගය සිදු වෙන්නේ කෙසේද

(01) නව නිර්මාණාත්මක අදහස් වලින් සමන්විත අත්කම් සහ සිත්කම් නිෂ්පාදන සහ නව වෙළද පොළ නිෂ්පාදන , සේවා

(02) නව නිර්මාණාත්මක ජායා රූප කරණය

(03) නව නිර්මාණාත්මක VIDEO පට නිර්මාණ කරණය

එහත දැක්වෙන කොටස් තුනකින් සමන්විත අංශ මගින් සිය නිර්මාණාත්මක සිතුවිළි බැංකුව මගින් වටිනා මුදල් තෑගී දිනාගැනීමට පුළුවන.
( තරගය සදහා සහබාගි වන්නන් සියලු දෙනා අපේ WEB පිටුවට පැමිණ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වේ )

තුන් මාසික තරගය සිදු වෙන්නේ කෙසේද

(01) නව නිර්මාණාත්මක අදහස් වලින් සමන්විත අත්කම් සහ සිත්කම් නිෂ්පාදන සහ නව වෙළද පොළ නිෂ්පාදන , සේවා

(02) නව නිර්මාණාත්මක ජායා රූප කරණය

(03) නව නිර්මාණාත්මක VIDEO පට නිර්මාණ කරණය

එහත දැක්වෙන කොටස් තුනකින් සමන්විත අංශ මගින් සිය නිර්මාණාත්මක සිතුවිළි බැංකුව මගින් වටිනා මුදල් තෑගී දිනාගැනීමට පුළුවන.

( තරගය සදහා සහබාගි වන්නන් සියලු දෙනා අපේ WEB පිටුවට පැමිණ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වේ )

http://thinkbank.lk