හෙට ගහන්නේ එකම කතිරයක් (X) විතරයි

0

ලංකාවේ ජනතාව කාලයක් මුළුල්ලේ බලා සිටි පළාත් පාලන ආයතන සඳහා සභිකයින් තෝරන ඡන්දය හෙටයි (පෙබරවාරි 10). 1978 ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ දෙවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හදුන්වා දුන් සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමය වෙනුවට මිශ්‍ර කේවල ඡන්ද ක්‍රමය භාවිත කිරීම මෙම මැතිවරණයේදි දැකිය හැකි විශේෂත්වයයි.

ඒ අනුව නව මැතිවරණ ක්‍රමයට අනුව හෙට පැවැත්වෙන පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ යුත්තේ තමන් කැමති අපේක්‍ෂකයා නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්‍ෂය හෝ ස්‌වාධීන කණ්‌ඩායමේ ලාංඡනය ඉදිරියේ ඇති කොටුවේ  එකම එක කතිරයක්‌ (X) පමණක් ගැසීමෙන් පමණක් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දක්වා සිටිනවා.

පළාත් පාලන ආයතනයට තරග කරන දේශපාලන පක්‍ෂවල නම් සිංහල අකාරාදි පිළිවෙළටත්, ස්‌වාධීන කණ්‌ඩායම් අංක පිළිවෙළටත්, ලාංඡනද සමඟ ඡන්ද පත්‍රිකාවට ඇතුළත්ව ඇති අතර එම ලාංඡන ඉදිරියේ ඡන්දය සලකුණු කිරීමට හිස්‌ කොටුවක්‌ බැගින් පවතී. එසේම එකම කතිරයට අමතරව වෙනත් කතිර හෝ සලකුණු යෙදීමෙන් වැළකී සිටීම අත්‍යවශ්‍ය බවත් කොමිසම පෙන්වා දෙනවා.