දිගම්බරන් ඡන්දය දාන්න හෙලිකොප්ටරයේන් එයි..

0

මෙවර මහ මැතිවරණයේදී නුවරඑළිය දිස්‌ත්‍රික්‌කය නියෝජනය කරමින් එක්‌සත් ජාතික පෙරමුණ යටතේ තරග කරන ජාතික කම්කරු සංගමයේ නායක අමාත්‍ය පළණි දිගම්බරන් අද සිය ඡන්දය භාවිතා කිරිම සදහා හෙලිකොප්ටරයේන් පැමිණ තිබේ.

පළණි දිගම්බරන් අමාත්‍යවරයා මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණෙය්දී සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ, තලවාකැලේ, මඬකුඹුර, කලාපූවනම් දෙමළ මහා විද්‍යාලයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදීය.

අද (10) පෙරවරුවේ පළණි දිගාබරන් අමාත්‍යවරයා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා පැමිණි අවස්ථාව.

ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක – මස්කෙළිය-