නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ජන්දය ප‍්‍රකාශ කිරිමේ ප‍්‍රතිශතය 70%යි….

0

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මහා නගර සභා එකක් ,නගර සභා දෙකක් සහ ප‍්‍රාදේශීය සභා නවයකට සභිකයින් 307 දෙනෙකු තෝරා පත් කර ගැනිම සදහා ජන්ද මධ්‍යස්ථාන පන්සිය හතරක 504 අද (10.02) උදැසන් 7.00 සිට ආරමිභ වු ජන්දය ප‍්‍රකාශ කිරිමේ කටයුතු අද (10.02) පස්වරු 4.00 ට අවසන් කළා.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙ ජන්දය ප‍්‍රකාශ කිරිම සදහා 562025 සුදුසුකමි ලබා සිටි බවයි දිස්ත්‍රික් තේරිමි භාරනිළධාරි රෝහන පුෂ්පකුමාර කියා සිටියේ.

නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක්කයේ පැවති පළාත් පාලන මැතිවරණයේ අද (10.02) උදැසන ජන්දය ප‍්‍රකාශ කිරිෙමි කටයුතු ඉතා අඩාලව පැවතියත් අද (10.02) පස්වරුවේ වතු ආශ්‍රිතව ස්ථාපනය කර තිබු ජන්ද මධ්‍යස්ථාන වල ජන්දය ප‍්‍රකාශ කිරිමට විශාල ජන්ද දායකයින් පිරිසක් පැමිණ සිටියා.

හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට වසර හතලියක් ජන්දය ප‍්‍රකාශ කළ ජන්ද දායකයින් විශාල පිරිසක් සිමා නිර්ණ ගැටලූවක් හේතුවෙන් අද (10.02) ජන්දය ප‍්‍රකාශ කිරිමෙන් වැලකි සිටියා.

ඔහුන් නව සිමා නිර්ණය අනුව කිලෝ මිටර් දහයක් එපිටින් වු නොර්වුඩි ප‍්‍රාදේශිය සභාවට අයත් වන නිසා ජන්දය ප‍්‍රකාශ කිරිමේ කටයුතු වලින් වැලකි සිටි බවයි එම ගමිවාසින් පවසා සිටියේ. නුවරඑළිය දිසත්‍රික්කයේ පැවති ජන්දය ප‍්‍රකාශ කිරිමේ කටයුතු ඉතා සාමකාමිව සිදුවු බවත් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙ ජන්දය ප‍්‍රකාශ කිරිමේ ප‍්‍රතිශතය 70%ක් බවයි තේරිමි භාර නිළධාරිවරයා කියා සිටියා.

රංජිත් රාජපක්ෂ – හැටන්