මුල්ම ප්‍රතිඵලය මුලතිව් වලින්…..!

0

ජනතාව ඉමහත් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම අද (10) පස්වරු හතරට පමණ අවසන් වුණා.

ඒ අනුව මේ වන විට එහි ප්‍රථම මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය නිකුත් වෙලා තියෙනවා. ඒ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ මාන්තෙයි නැගෙනහිර කොට්ඨාසයට අදාළ ඡන්ද ප්‍රතිඵලයයි.

එම ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මෙසේය.

ඉලංගෙයි අරසු කච්චි පක්ෂය ඡන්ද 1836 ආසන 6ක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 1505 ලබා ආසන 4ක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්ද 523 ලබා ගෙන ආසන 2ක්

ඊලාම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ ඡන්ද192,ලබාගෙන ආසන 1ක්