ශ්‍රී ලංකාවේ දියුණුවට මව් භාෂාවේ වැදගත්කම සහ අධිකරණ භාෂා දක්වන දායකත්වය සම්බන්ධ සුදුසු රචනා/නිබන්ධන තෝරා ගැනීමේ තරඟය

0

රචනා /නිබන්ධන තරඟය
ශ්‍රී ලංකාවේ දියුණුවට මව් භාෂාවේ වැදගත්කම සහ අධිකරණ භාෂා දක්වන දායකත්වය සම්බන්ධ සුදුසු රචනා/නිබන්ධන තෝරා ගැනීමේ තරඟය

(සිංහල මාධ්‍ය – විවෘත)

මෙම තරඟය සදහා පහත දක්වා ඇති ඡේදයේ සඳහන් දත්ත උපයෝගී කරගෙන 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, භාෂාව සම්බන්ධව ඇති නීතිමය විධිවිධාන (පනත්, නඩු තීන්දු, චක්‍රලේඛ, ගැසට් පත්‍ර) සහ දියුණු රටවල අධිකරණ භාෂා ඇසුරෙන් සුදුසු මාතෘකාවක් තමා විසින්ම යොදා ගනිමින් රචනා/නිබන්ධන සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

“ රටක ජනතාවගේ භාෂාවට නීතිමය පිළිගැනීම ලබා දී එකී භාෂාව බලවන්ත කිරීම මගින් තාක්ෂණික, විද්‍යාත්මක, කෘෂිකාර්මික දියුණුව අත්කර ගැනීමට සහ විදේශිය රටවලින් සිදුවන නෛතික බලපෑම්වලින් සිය ජනතාව ආරක්ෂාකර ගැනීමට දියුණු රටවල් මහත් ප්‍රයත්නයක් දරයි. උපතේ සිට මරණය දක්වා මව් භාෂාව අභිමානයෙන් භාවිතා කිරීමට ඇති අවස්ථාව සහ නිදහස පුරවැසියන්ට හිමිකරදීම රටක සංවර්ධන දර්ශකයකි. දියුණුයැයි සැළකෙන ප්‍රංශ, ජර්මන්, චීන, ජපන්, ඉතාලි, කොරියානු ජාතිකයන්ට සිය මව් බස උපතේ සිට මරණය දක්වා අභිමානයෙන් භාවිතා කිරීමට එම රටවල් අවස්ථාව සළසා දී තිබේ.”

පිරිනමනු ලබන ත්‍යාග (විද්වත් කමිටුවක් විසින් ත්‍යාග සදහා නිර්දේශිත රචනා/නිබන්ධන තේරීම සිදුකරනු ලැබේ.)

1 වන ස්ථානය කුසලානය සහ රු.7000.00ක් වටිනා පොත්/අධ්‍යාපන උපකරණ කට්ටලයක්

2 වන ස්ථානය කුසලානය සහ රු.5000.00ක් වටිනා පොත්/අධ්‍යාපන උපකරණ කට්ටලයක්

3 වන ස්ථානය කුසලානය සහ රු.3000.00ක් වටිනා පොත්/අධ්‍යාපන උපකරණ කට්ටලයක්

4 වන ස්ථානය සිට 20 වන ස්ථානය දක්වා කුසලාන හිමි වේ.

(රචනා/නිබන්ධන තරඟයට ඉදිරිපත් වන අයට “ මව් භාෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අධ්‍යයන වැඩසටහන ” යටතේ පවත්වන සිංහල මාධ්‍යය නීති අධ්‍යයන වැඩමුළුවලට/ වැඩසටහන්වලට මුදල් ගෙවීමකින් තොරව සහභාගී වීමට සහ එහිදී වටිනා නීති මූලාශ්‍ර , නීති කෘති සහ නීති සටහන් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වේ.)

රචනා/නිබන්ධන ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකාරය සහ තරඟ කොන්දේසි.

1. රචනයේ/නිබන්ධයේ මාතෘකාව අකුරු ප්‍රමාණ/(විශාලත්වය) 16 සහ අන්තර්ගතය අකුරු ප්‍රමාණ 12ද, සහ අකුරු වර්ණය කලු (අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී පමණක් වර්ණ අකුරු යොදා ගත හැක) සහ එක් ඡායාරූපයක්/චිත්‍රයක් පමණක් ඇතුළත් සහ වචන 500 – 1000 අතර විය යුතුය.

2. රචනය/නිබන්ධනය අන්තර්ජාලයේ සිංහල භාෂාවෙන් කියවිය හැකි ආකාරයට යුනිකෝඩ් ආකාරයෙන් සහ පීඩීඑෆ් ස්වරූපයෙන් යන දෙවර්ගයෙන් ම ගොනුගත කර අමුණා විද්‍යුත් තැපෑලෙන් පමණක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

3. එක් අයකුට එවිය හැකි රචනා/නිබන්ධන සංඛ්‍යාව 1ක් පමණක් වන අතර කර්තෘ ස්වාධීනව ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර රචනය/නිබන්ධනය සදහා මූලාශ්‍ර ලබා ගත් ස්ථානයන් රචනය/නිබන්ධනය අවසානයේ දක්වා තිබිය යුතුය.

4. සුදුසු රචනා/නිබන්ධන තෝරා ගැනීමේ සම්පූර්ණ හිමිකම/අවසන් තීරණය “මව් භාෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අධ්‍යයන වැඩසටහන” මගින් සිදුකරන අතර ත්‍යාග පිරිනැමීම සඳහා තෝරා ගැනීමට කිසිදු ආකාරයේ බලපෑම් කිරීම තරඟයෙන් ඉවත් කිරීමට හේතු වේ.

5. පිරිනමනු ලබන ත්‍යාග සහ පහසුකම් හැර වෙනත් කිසිම හිමිකමක් හෝ පහසුකම් ලබා ගැනීමට රචනා/නිබන්ධන ඉදිරිපත් කරන තරඟකරුවන්ට නො හැකිය.

6. සියලු රචනා/නිබන්ධන යුනිකෝඩ් ආකාරයෙන් සහ පීඩීඑෆ් ස්වරූපයෙන් arunaunawatuna@gmail.com සහ mawbhashawalk@yahoo.com විද්‍යුත් ලිපිනයට 2018.11.30 දිනට පෙර යොමු කළ යුතු අතර සම්පූර්ණ නම, ලිපිනය, උපන් දිනය, පාසල, වර්තමාන තත්ත්වය, දුරකථන අංකය, විද්‍යුත් ලිපිනය, ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය ආවරණ පිටුවේ දක්වන්න.

7. රචනා/නිබන්ධන අවස්ථානුකූලව අන්තර්ජාලයේ සහ මුද්‍රිත මාධ්‍යයේ ප්‍රසිද්ධ කිරීමට පියවර ගනු ලැබේ.

රචනා/නිබන්ධන ඉදිරිපත් කිරීමට වයස් සීමාවක් නැති අතර ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර පාසල් සිසුන්, නීතී අධ්‍යයන සිසුන්, විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්, නීතීඥවරුන් ඇතුළු උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම අයෙකුට තරඟයට සහභාගිවිය හැකිය.

රචනා/නිබන්ධන භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2018.11.30

ත්‍යාග පිරිනමන දිනය 2019.02.21(ජාත්‍යන්තර මව් භාෂා දින) කොළඹ දී

නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන – මව් භාෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අධ්‍යයන වැඩසටහන –
දු. අංක 0712063394 විදයුත් තැපැල් arunaunawatuna@gmail.com