තලවතුගොඩ ඔයේ ගිලිනු BMW රථය ගැන පොලිසියෙනුත් නිවේදනයක්!

0

පසුගිය දා තලවතුගොඩ ප්‍රදේශයේ දි BMW රඨයක් දියට පෙරලී යාම සම්බන්ධයෙන් විවිධ මත මේ වන විට සමාජය පුරා පැතිරි ගොස් අතර ඒ පිළිබඳව පොලිස් මූලස්ථානය විසින් අද (19) නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම රථයේ හිමිකරු හා අනතුර සිදු වන අවස්ථාවේ ඔහු විසින් රථය පදවා ඇති බව මේ වන විට පොලිසිය විසින් අනාවරණය කර ගෙන ඇති බවත් එම සිදුවීමට ජනාධිපතිවරයාගේ සම්බන්ධතාවයක් ඇති බවට සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා පැතිර යන තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බවත් එම නිවේදනය දක්වා තිබෙනවා.