වාසි වෙනුවෙන් තීරණ වෙනස් කරන එකේ විශ්වාසභංගේ දිනුම පැරදුම ගැන හරියට කියන්න බෑ!

0

අගමැතිවරයා එරෙහිව තිබෙන විශ්වාසභංගයේ ජය පරාජය පිළිබඳව නිශ්චිතව කීමට අපොහොසත් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ප්‍රසන්න රණතුංග පවසනවා.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කර සිටියේ මන්ත්‍රිවරුන් පෞද්ගලික වාසි වෙනුවෙන් තීරණ වෙනස් කරන බවත් ජනාධිපතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය මත විශ්වාසභංගයේ ප්‍රතිඵලය තීරණය වන බවත් ය.

“විශ්වාසභංගය අපි දින්නත් දිණුම් පැරදුනත් දිනුම් හේතුව ජාතික ආණ්ඩුව කියලා මේ රට විනාශ කරපු ආණ්ඩුව දෙකට බෙදනවා මේකෙන්. මේක දිනලා රනිල් වික්‍රමසිංහ යලිත් කැබිනට් එකේ හිටියොත් ශ්‍රි ලංකා එකේ මන්ත්‍රිවරුන්ට එලියට එන්න වෙනවා.”මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.