2020 එනකම් ආණ්ඩුව බලන් හිටියට ඡන්දය ඉල්ලන්න කවුරුත් නෑ!

0

2020 ජනාධිපතිවරණය ගැන ආණ්ඩුව කෙතරම් කතා කළද මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වී ජයග්‍රහණය කිරීමට කිසිවෙක් ආණ්ඩුව පාර්ශ්වයේ නොවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ශෙහාන් සේමසිංහ පවසනවා.

අනුරාධපුරයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“2020 ජනාධිපතිවරණය ගැන මුලින්ම කතා කළේ ආණ්ඩුව. ඒ ඔවුන් මොකද්ද අදහස් කළේ 2020 වනකම් ආණ්ඩුව අපේ, ජනාධිපති අපේ, විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් වලට ඡන්දයදීලා වැඩක් කියන බලපෑම ජනතාව ඇති කළා. ඒත් මොකද වුණේ ආණ්ඩුව කියන දේ ජනතාව ඇහුවද? 2020 වෙනකම් ජනාධිපතිගේ බලතල ගැන ජනතාව තැකුවද? නෑ ජනතාව තමන්ගේ ප්‍රශ්න දිහා ආණ්ඩුව බලන්නේ නැත්නම් ඒ ආණ්ඩුවට විරුද්ධ වෙනවා කියන පණිවිඩය පැහැදිළිව දීලා තියනවා. ඒ නිසා 2020 ජනාධිපතිවරණයක් ගැන කතා කළද මේ යන විදියට 2020 ට කලින් ජනාධිපතිවරණයක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් නම් ආණ්ඩුව ඒක කරනවා. ඒත් රජය ඇතූලේ එකඟතාව නැති නිසා තමයි එක පැත්තකින් පළාත් සභා මැතිවරණ කල් යන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ මත පල වෙන්නේ. හැබැයි අපි එකක් දන්නවා ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් රජය වෙනුවෙන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න කවුරුත් නැහැ කියලා. “