ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ හිටපු ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි තවත් ආධාරකරුවන් 50 දෙනෙක් එක්ක පලනි දිගම්බරම්ට එක්වෙයි!

0

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ අඹගමුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ හිටපු ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි ආර්.රෙන්ගරාජ් සහ එම පක්ෂයෙන් ඔහුට සහය දැක්වු ආධාරකරුවන් 50 දෙනෙකු තමන් නායකත්වය දරන  වෘත්තිය සමිති වල සමාජිකත්වය ලබා ගත් බව අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරම් පවසනවා.

නව ගම්මාන  වතු යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යයේදි අද(02) මෙම පිරිස එක්වු බවයි අමාත්‍යය පලනි දිගම්බරම් කියා සිටියේ.

මේ අනුව එම පිරිස අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරම්  නායකත්වය දරන කම්කරු ජාතික පෙරමුණ සහ කම්කරු ජාතික සංගමයට  එක් වි ඇත.

මෙම පක්ෂවලට එක් වු ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ හිටපු ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි ආර්.රෙන්ගරාජ්  කියා සිටියේ තමන් ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ වසර 35ක කාලයක් ක්‍රියාකාරි සමාජිකයකු ලෙස කටයුතු කල බවත්,පක්ෂ නායකත්වය විසින් තමන්ට නිසා ගෞරවය ලබා නොදිම නිසා මෙසේ එම පක්ෂය හැර අමාත්‍යය පලනි දිගම්බරම්  නායකත්වය දරන වෘත්තිය සමිති වලට එක් විමට තිරණය කල බවයි.

ඉදිරියේදි ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ සහයෝගය දක්වන 200 කට ආසන්න පිරිසක් මෙසේ  තමන් සමගඑක් වන බවයි ආර්.රෙන්ගරාජ් මහතා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

රංජිත් රාජපක්ෂ – හැටන්