2014 දෙසැම්බර් 1 දින සිට 2015 ජනවාරි 8 කාලය තුල චෙක්පත් 82කින් රුපියල් මිලියන 1398ක් ඇදලා

0

2015 ජනාධිපතිවරණයට පෙර විශාල චෙක්පත් ප්‍රමාණයක් බැංකු වෙත ඉදිරිපත් කර මුදල් ලබාගෙන එවකට ජනාධිපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් වෙත ලබාදී ඇති බවට ඉදිරිපත්ව තිබෙන පැමිණිල්ල සම්බන්ධව සිදුකරන විමර්ශන කිසි ලෙසකින්වත් නතර කර නැති බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කර තිබේ.

පෙරේදා (16) අරලියගහ මන්දිරයේදි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම හමුවු අවස්ථාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සදහන් කර ඇත්තේ විමර්ශන නැවැතී ඇති බවට පළ වන වාර්තා සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බවයි.

2015 ජනාධිපතිවරණයට පෙර විශාල චෙක්පත් ප්‍රමාණයක් බැංකු වෙත ඉදිරිපත් කර මුදල් කර ගනිමින් ජනාධිපති කාර්යාලයට ලබාදීමක් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු 2016 මැයි මස 9 වන දින ‍පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකය විභාගයක් ආරම්භ කල අතර එම විමර්ශනයට අනුව 2014 දෙසැම්බර් 1 දින සිට 2015 ජනවාරි 8 දින දක්වා කාලය තුළ චෙක්පත් 82ක් මගින් රුපියල් මිලියන 1398ක් බැංකුවලින් මාරු කර එවකට ජනාධිපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ට ලබාදී ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ.

ඒ අතර චයිනා හාබර් ආයතනයේ චෙක්පත් ද තිබේන අතර පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකය අදාළ ලිපි ගොනු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට එවා ඇති අතර නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් යසන්ත කෝදාගොඩ මහතාගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ විමර්ශන කටයුතු කරගෙන යන බවද අගමැතිවරයා සදහන් කර තිබේ.