ජනමාධ්‍ය,අවස්ථාවාදී දේශපාලනකයන්ගේ අතකොළු වෙලා…. උතුරේ කිසිදු හමුදා කදවුරක් වසාදමා නෑ … යුද්ධ හමුදාවෙන් නිවේදනයක්

0

ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදාව කිසිසේත්ම ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන ආකාරයේ තීරණයක් ක්‍රියාත්මක නොකරන අතර ජාතික ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛත්වයේලා සලකනු ලබන බවත් වගකිවයුතු හමුදාවක් ලෙස කිසිදු උතුරේ හමුදා කදවුරක් වසා දැමිමකට ලක්නොකරන බව යුද්ධ හමුදා මුලස්ථානය විසින් මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අවධාරණය කර සිටි.

පහත දැක්වෙන්නේ අදාල සම්පූර්ණ නිවේදනයයි….