කැබිනට් වලත් හිටියා මෙහෙම කොන්ද පණ නැති කැබිනට් එකක් දැක්කේ නෑ…..මංගලට මල පනී…

0

දුම්රිය සේවක වැටුප් විෂමතාවය මග හරවා ගැනීමට අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් යෝජනාවට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර කැබිනට් මණ්ඩලයේදි විරෝධය දැක්වූ බව වාර්තා වනවා.

තම විරෝධය දක්වමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ රජයක් ලෙස මෙලෙස එක් කේෂ්ත්‍රයක වැටුප් විෂමතා වෙනුවෙන් මැදිහත් වීම සෙසු රැකියා කේෂ්ත්‍ර වල ගැටළු ඇති කිරීමට සමත් වන බවයි.

“වර්ජනකරුවන්ගේ සියළු ඉල්ලීම් දුන්නොත් රටේ තවත් වර්ජන ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම කොන්ද පණ නැති කැබිනට් එකක් මම දැකලා නෑ. මීට ඉස්සල්ලා මම තවත් කැබිනට් නියෝජනය කරලා තියනවා මේ වගේ එකක් නම් දැකලා නෑ….” මුදල් අමාත්‍යවරයා උණුසුම් අයුරින් පැවසි බවයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මෙහිදි මැදිහත් වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න සරත් අමුණුගමගේ කැබිනට් ප්‍රතිකාවට පක්ෂව කරුණු දක්වා ඇති බවත් වාර්තා වෙනවා.