පඩි වැඩි කරලා ඉල්ලුවේ ආණ්ඩුවේ අය නෙමෙයි ඒකාබද්ධයේ මන්ත්‍රිවරු…….!

0

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාර පවසනවා.

කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදින් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

මේ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ සමාජිකයෙකු හො ඇමතිවරයෙකු කිසිදු ඉල්ලීමක් සිදු කර නොමැති බවත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.

පසුගිය දිනකදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරන් සහ මහාධිකරණ විනිසුරන් ඇතුළු විනිසුරන්ගේ වැටුප් වැඩිවීමක් සිදු වු අතර ඒ අනුව මැති ඇමතිවරුන්ගෙද වැටුපු වර්ධනය වීම සාම්ප්‍රධායික ලෙස සිදු වන බවත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා.