ගෝඨාභය වහල්ලු අද වෙල්ගමට තිබ්බ අත හෙට මහින්දට තියනවා.. ඒ ගැන සැකයක් තියාගන්න එපා

0

විමල් වීරවංශ, ගම්මන්පිල, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ වැනි ත්‍රාඩ ගෝඨාභය වහල්ලු අද සාම්ප්‍රදායික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද අගයන කුමාර වෙල්ගමට තිබ්බ අත හෙට අනිවාර්යයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂට තියන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නලින්ද ජයතිස්ස පවසනවා.

බේරුවල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන රැලියක් අමතමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පුවත්පතකට කියනවා කුමාර වෙල්ගම කියන්නේ විකටයෙක්. එයා දැන් සවුත්තු වෙලා ඉවරයි කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ හැරුණු කොට ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉන්න ජේෂ්ඨයා තමයි කුමාර වෙල්ගම. එහෙව් කුමාර වෙල්ගමට අද කෝචික් කරන්නේ කවුද? කුමාර වෙල්ගමලා දේශපාලනයට එනකොට දේශපාලනයේ වාටියේවත් නොසිටපු මහින්දානන්දලා, එහෙව් අජිත් ප්‍රසන්නලා, එහෙව් ප්‍රසන්න රණවීරලා, අද මේ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාම්ප්‍රදායික නායකයන්ට පහර දෙන්න පටන් අරන් තියනවා. අද වෙල්ගමට තියන අත හෙට මහින්ද රාජපක්ෂට ත් තියනවා ඒක තමයි ඇත්ත. ”

“ඔය මහින්දානන්දට, විමල් වීරවංශට, ගම්මන්පිලට ඕන කරන්නේ මොකද්ද? ත්‍රාඩ මානසිතත්වය සමඟ ගෝඨාභයගේ වහල්ලා බවට පත් වෙනකොට වෙල්ගම වගේ සාම්ප්‍රදායික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද අගය කරන නායකයෝ ඒ අයට ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා තේරුම් ගත යුතුව තියනවා මේ ගෝඨාභය කල්ලිය සැරසෙන්නේ මොකටද කියලා.” මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කළා.