මන්ත්‍රි වැටුප් වැඩි කරන්න ආණ්ඩු පක්ෂය එකඟ නෑ…!

0

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි නොකිරීමට ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් විසින් තීරණය කළ බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන පවසනවා.

ඊයේ (06) පස්වරුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමඟ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් සිදු කළ සාකච්ඡාවකින් පසුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“අද මතයක් ඇතිවෙලා තියනවා මන්ත්‍රිවරුන් විසින් වැටුප් වැඩි කරගන්න යනවා කියලා. ඒක ඇත්තටම මාධ්‍යයෙන් ආපු ප්‍රවෘත්තියක් වැරදියට අර්ථකථනය කිරීමක්. ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු එකග වුණා යෝජනා සම්මත කර ගත්තා වැටුප් වැඩි කිරීමකට එකඟ වෙන්නේ නෑ කියලා. ඒක තමයි අපි අද විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡා කළේ.”නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා