ජනතාව ජීවත් වෙන්නේ ඉතා අමාරුවෙන්….ඒ අස්සේ මන්ත්‍රි වැටුප් වැඩි වෙන්න ඕන නෑ….!

0

ජනාධිපතිවරය මන්ත්‍රී වැටුප අඩු කිරීමට යෝජනාවක් ගෙන එන්නේ නම් අත් දෙකම උස්සා එයට සහය පල කරන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික බණ්ඩාරනායක පවසනවා.

ගල්ගමුව ගොජරාගම අලුතින් ඉදිකෙරෙන රණවිරු ගම්මානයට මුල්ගල් තැබීමෙන් පසු මාධ්‍යවේදීන් නැඟූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

“මන්ත්‍රි වැටුප් වැඩි කරන බවට යෝජනාවක් ගැන අපිත් දැන ගත්තේ මාධ්‍යවලින්. නිවාස හා ඉදිකිරීම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට පැය 24ම ජනතාව සමඟ ඉන්න කෙනෙක් විදියට මම දකිනවා අද ජනතාව ජීවත් වෙන අමාරුව. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක රජයක් විදියට අපි ජනතාවගේ තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනෑ. අපි දැක්කා ජනාධිපතිතුමත් පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා මේක දුෂ්කර වකවානුවක්. මේ වෙලාවේ මැති ඇමැතිවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන්න හොඳ නෑ කියලා. ඒ වැඩිකිරීමට එතුමා කැමැති නැහැයි කියලා තිබුණා. අපිත් කියන්නේ ඒකම තමා. ජනතාවට සේවය කරන්න එනවා නම් අපිට කැපකිරීම් කරන්න වෙනවා. ඇත්තටම ජනතාව ඉන්නේ දුෂ්කරතාවකින්. මන්ත්‍රි වැටුප් අඩු කරන්න යෝජනාවක් ගේනවා නම් මම නම් එක අතක් නෙවෙයි අත් දෙකම වුණත් උස්සලා ඡන්දය දෙන්න සූදානම්.”නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.