හත්තිලාව්වේ, මේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න ඕන එකෙක් අපිට ඔට්ටුයි!

0

ආණ්ඩුව පාර්ශවයෙන් කවුරු ආවත් ආණ්ඩුව පෙරලීමේ අවශ්‍යතාව මත ඔවුන් සියළු දෙනාව පිළිගන්නා බව කුමාර වෙල්ගම අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

ඊයේ (07) පස්වරුවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නිවසේ පැවති සාකච්ඡාවකින් පසුව මාධ්‍යවේදීන් නැගු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

මන්ත්‍රිතුමා අද මොනවාද සාකච්ඡා වුණේ?

“අද සාකච්ඡා වුණේ ඉදිරි වැඩ පිළිවෙළ ගැන.”

හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඔබට තරවටු කළා කියලා ආරංචියි. මහින්දානන්ද අලුත් ගමගේ ගැටළුව ගැන?

“නෑ එහෙම මුකුත් කිව්වේ නෑ. වැඩිමහල් සහෝදරයා බාල සහෝදරයාට පොඩි අවවාදයක් කළා එච්චරයි.”

15න් 1 ක් අඩු වුණා නේද?

“15න් නෙමෙයි 16න්, 70 න් එකක් අඩු වුණා. එහෙම කියන්න එපා 70න් එකක් අඩු වුණාම 69 ක් තියනවා.”

දයාසිරි මන්ත්‍රිතුමා ඔබතුමාලගේ පැත්තට ඇවිල්ලා ආපහු ගියා?

“මම හිතනවා වෙලාවට එයි කියලා.”

දැන් එහෙම කට්ටිය අයේමත් ගන්නවාද?

“ඇයි හත්තිලව්වේ මේක පෙරලගන්න එහෙම ඕන මන්ත්‍රිවරයෙක් ගන්න එපැයි.”

දයාසිරි මන්ත්‍රිතුමා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම්ධූරය ඉල්ලනවා?

“ඒක එයාට සුදුසුයි. දයාසිරිට නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම්ධූරය සුදුසුයි.”