පැය 70 ක්, රු. 42000/- ක් වටිනා නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන නොමිලේ ..දැන්ම කතා කරන්න

0

වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන යටතේ පැය 70 ක (මාස 3 1/2), එක් අයෙකුට රු. 42000/- ක් වටිනා සිංහල මාධ්‍ය නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන 2018.09.22වන සෙනසුරාදා ආරම්භවන අතර මෙම නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන සෙනසුරාදා දිනවල පෙ.ව. 9.30 සිට ප.ව. 2.30 දක්වා පවත්වනු ලැබේ.

මෙම නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන මුදල් අයකිරීමකින් තොරව පවත්වනු ලබන අතර සැඟවුන ගාස්තු කිසිවක් නැත.

සහභාගීවීමට අදහස් කරන අය නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, වර්තමාන තත්ත්වය සදහන් අයදුම්පතක් 2018.09.03 වැනි දිනට පෙර පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කළ යුතුය. ආසන සීමිත හෙයින් මුලින් ඉල්ලුම් කිරීම සුදුසුය.

නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන් සමායෝජක

වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන,

අංක 09, කොළඹ පාර, හදපාන්ගොඩ.(10524)

වැඩි විස්තර – නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන වෙතින් දුරකථන 0712063394 හෝ විද්‍යුත් ලිපිනය arunaunawatuna@gmail.com මගින් ලබා ගත හැකිය.

මෙම නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන යටතේ අන්තර්ගතය ලෙස,….

·නීතියේ පසුබිම සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය
·නීතියේ දාර්ශනික පදනම සහ නීතියේ භූමිකාව
·නීතිය සහ ආගම
·විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය සහ අධිකරණය
·නඩු කටයුතු ප්‍රසිද්ධියේ පැවැත්වීම
·නීතියේ මූලික වර්ගීකරණය සහ නීති මූලාශ්‍ර
·ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව
·මූලික අයිතිවාසිකම් සහ ඡන්ද බලය
·පරිපාලන නීතියේ මූලධර්ම
·පොලීසිය සතු බලය සහ එහි සීමා
·සාක්ෂි නීතියේ මූලධර්ම සහ විශේෂඥ සාක්ෂි
·මුල් අවස්ථා අධිකරණ සහ ඒවා සතු අධිකරණ බලය
·අභියාචනා සහ ප්‍රතිශෝධන අධිකරණ බලය
·උපරිමාධිකරණවල අධිකරණ බලය
·ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන
·රටේ ඒකීය භාවය ආරක්ෂාකර ඇති නීතිමය ප්‍රතිපාදන
·මැතිවරණ වර්ග සහ ඡන්ද පෙත්සම්
·ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රීති
·අත්අඩංගුවට ගැනීම, බන්ධනාගාරගත කිරීම සහ ඇප දීම සම්බන්ධ නීතිය
·රථවාහනවලට අදාල නීතිය
·අන්තිම කැමති පත්‍ර නීතිය
·බුද්ධිමය දේපළ නීතිය
·විවාහය සම්බන්ධ නීතිය
·සේවා අයිතිවාසිකම්, කම්කරු නීතිය සහ කම්කරු විනිශ්චය සභා
·වනජීවී සහ වෘක්ෂලතා සම්බන්ධ නීතිය
·ව්‍යාපාර සහ වාණිජ කටයුතු සම්බන්ධ නීතිය
·පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ නීතිය
·කාලාවරෝධය සම්බන්ධ නීතිය
·දෝෂාභියෝග සම්බන්ධ නීතිය
·නඩත්තු නීතිය සහ එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
·ස්වාධීන කොමිෂන් සභා
·දිව්රුම් ප්‍රකාශ

යන නීති ක්ෂේත්‍ර මූලික වශයෙන් අධ්‍යයනය කිරීමට කටයතු කරනු ලැබේ.

නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන