ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න බැරි අය කරන්න පුළුවන් අයට දීලා යන්න ඕන…!

0

රටේ ආර්ථිකය අද වන විට තව තවත් පහළට ඇදෙමින් යන බවත් ආර්ථිකය ගොඩ නැගීමට නොහැකි පිරිස එය සුදුසු පිරිසට බාර දී ඉල්ලා අස්විය යුතු බවත් හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක පවසනවා.

ඊයේ (17) කොළඹ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“රටේ ආර්ථිකයෙන් තමයි රටක් ඉදිරියට ගෙනි යන්න ඕන. ඒත් හිතුමතේ ක්‍රියා කරලා තියන තවත් ප්‍රශ්න උග්‍ර කරනවා මිසක් තියන ප්‍රශ්න විසදන්න මේ මහ බැංකුවත් එහි සමහර නිලධාරිනුත් කටයුතු කරන්නේ. අද රුපියල තාමත් අවප්‍රමාණ වීගෙන යනවා. රුපියල අවප්‍රමාණ වෙනකොට ජීවන වියදම ඉහළ යන ස්වරූපයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. මේවට කවුද වගකියන්නේ. එක පැත්තකින් ඩොලර් බිලියන 10ක් තියනවා ලු, අනිත් පැත්තෙන් රුපියල දෙදරනවාලු. තාමත් අපේ ගෙවිම් ශේෂ හිගයක් ඇති වෙලා තියනවා. එහෙනම් කොහෙද මේ තියන ප්‍රතිලාභේ. කා වෙනුවෙන් ද මේවා කරන්නේ. 69% ක් 70 අනායනයන කරන රටක, ඒකෙන් බාගයක්වත් අපනයන කරන්නේ නැත්නම් මොකද්ද ඒකෙන් වෙන්නේ. අපි ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට කියන්නේ කරුණාකරලා මේක කරන්න පුළුවන් අයට මේක බාර දීලා බැරි අයට ඉල්ලා අස්වෙලා යන්න ඉඩ සලස්වන්න එක,” මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.

Ravi Karunanayake