පවුලෙන් එහාට දෙයක් මහින්ද හිතන්නේ නෑ….ඔක්කෝම තනතුරු පවුලටමයි!

0

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ අපේක්ෂකත්වය පිළිබඳ කාරණයේදි පවුලෙන් පිට කෙනෙකුට එම අවස්ථාව ලබා දීමට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ අදහසක් නොමැති බව දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ඇමැති ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා පවසනවා.

ගාල්ල ලබුදුව ප්‍රදේශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඇමැතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

“ඉන්දියාවේ පැවැති සම්මේලනයකට සහභාගී වෙමින් පුවත් පතකට කළ ප්‍රකාශයක් අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් ගැන කතා කරල තියෙනව. ඉන් එකක් තමයි එතුමාට ඊළඟ මැතිවරණයේ දී ජනාධිපති මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමේ ඉඩ කඩ පිළිබඳ. මේ වන විට ඒ පිළිබඳ රටේ පවතින නීති තර්කයන් පිළිබඳ අදහස් දක්වා තිබෙනවා.”

“ඒ එක්කම ජනපතිවරණ අපේක්ෂකයා පිළිබඳ එතුමා කතා කරනවා. එහි දී එතුමා ඉතා උනන්දුවෙන් කතා කරල තිබුණ රාජපක්ෂ පවුල ගැන නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට වයස් සීමාව නිසා තරග කිරීමට නීතියෙන් බාධාවක් ඇති බව එතුමා ප්‍රකාශ කළා.”

“හැබැයි දෙවැනියට කළ ප්‍රකාශය එතුමා එතුමාගේ සහෝදරයා පිළිබඳව. හැබැයි මා දන්නා පරිදි එතුමාගේ ජීවතුන් අතර සිටින සහෝදරයන් ගණනාවක් ඉන්නවා. ඔවුන් අතරින් කවුද කියා නිශ්චිත නැති වුවත් පුතත් සහෝදරයාත් පිළිබඳ කතා කිරීමේ දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවුල පිළිබඳව පමණයි අදහස් කරගෙන ඉන්නේ පවුලෙන් පිට වෙනත් අපේක්ෂකයෙක් පිළිබඳව එතුමාගේ බලාපොරොත්තුවක් නැති බව තමයි ඒ කතාවෙන් වැටහී යන්නේ නමුත් ඒ සහෝදරයාට ජනතාව කැමතිද පක්ෂය එකඟද කියන එක ගැනත් කරුණු ප්‍රකශ වෙලා තිබුණේ නැහැ.”