හැටන් ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක විදුහල්පතිවරයා සහ ගුරුවරුන් කිහිපදෙනෙකුගේ නරක වැඩක්  

0

හැටන් කලාප අධ්‍යපාන කාර්යයාලය යටතේ පාලනය වන ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පාසලක විදුහල්පතිවරයා සහ ආචාර්යය මණ්ඩලයේ ගුරුවරුන් කිහිප දෙනෙකු එම පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන සමාන්‍යය පෙල සහ උසස් පෙල සිසු සිසුවියන්ට මෙන්ම ප්‍රදේශයේ අනෙකුත් පාසල් වල සිසු සිසුවියන්ට ආයතන සංග්‍රහය උල්ලංඝනය කරමින්  මුදලට බාහිර පන්ති පවත්වන බව  එම විදුහලේම සෙසු ගුරුවරුන් චෝදනා කර සිටියි.
විදුහල්පතිවරයා සහ බාහිර පන්ති පවත්වන එම ගුරුවරුන් සිංහල , ගණිතය , විද්‍යාව සහ  එම පන්තිවලට අදාල විෂයන් මෙසේ අමතර  පන්ති පවත්වමින් සිදු කරන බවයි එම සිසු සිසුවියන්ගේ දෙමාපියන්ද කියා සිටින්නේ.

බාහිර පන්ති පවත්වන ඇතැම් ගුරුවරුන් පාසල පැවැත් වෙන වේලාවන් තුල අදාල පන්ති තුලට ගොස් අද බාහිර පන්තිය පැවැත්වෙන බවත්, එ සදහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගි වන ලෙස සිසුන්ට බලපැම් කරන බවද බාහිර පන්ති නොපවත්වන  ගුරුවරුන් කියා සිටියි.

එසේ බාහිර පන්ති පවත්වන ඇතැම් ගුරුවරු පාසල අසල සහ  ප්‍රදේශය පුරා ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල පොස්ටර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් මෙසේ  බාහිර පන්ති පවත්වන අතර , ඇතැම් ගුරුවරුන් පාසල් ගොඩනැගිල්ල තුලම බාහිර පන්ති පවත්වන බවයි පැවසෙන්නේ .

විදුහල්පතිවරයාට පාසලේ ගුරුවරුන් කිහිප දෙනෙකු මෙසේ බාහිර පන්ති පැවැත්විම සම්බන්ධයෙන් නිසි පියවරක් ගැනිමට නොහැකි වි ඇත්තේ විදුහල්පතිවරයාද  මුදලට බාහිර පන්ති පැවැත්විම නිසා බවයි බාහිර පන්ති නොපවත්වන ගුරුවරුන් කියා සිටින්නේ.විදුහල්පතිවරයා රාජකාරි වේලාවන් වල පවා බාහිර පන්ති පැවැත් විමට පාසලෙන් පිටව යන බවද එම ගුරුවරුන් කියා සිටියි.

එසේ බාහිර පන්ති පවත්වන ඇතැම් ගුරුවරුන්ට පාසලේ කාලසටහනක් පවා නොමැති බවත්, බාහිර පන්තිවලට නොපැමිණෙන සිසු සිසුවියන්ට එම බාහිර පන්ති පවත්වන ගුරුවරුන් අමතර පන්තිවලට පැමිණෙන ලෙස දැඩි බලපැම් එල්ල කරන බවද පැවසෙනවා.

ආයතන සංග්‍රහයට අනුව රජය සේවකයෙකු තම සේවයට පරිබාහිරව වෙනත්  ආදායම් ලබන රැකිවක හෝ සේවාවක නිරතව සිටිමට නම් ඒ සදහා ඔහුට සේවය කරන  රාජ්‍යය ආයතන ලේකම්වරයාගේ එ සදහා  පුර්ණ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවත්, එසේ අනුමැතිය ලබා ගත් රාජ්‍යය සේවකයා තමන් ලබා ගන්නා  අමතර ආදායමෙන් යම් මුදලක් එකාබද්ධ අරමුදලට බැරකොට ඉතිරි මුදල ඔහු සතු වන බව  බව ආයතන සංග්‍රහයේ සදහන් කර ඇත.

හැටන් කලාප අධයාපන කාර්යයාල යටතේ පාලනය වන පාසල් දෙකක ගුරුවරුන් දෙනෛකු මෙසේ ආයතන සංග්‍රහය උල්ලංඝනය කරමින් වෙනත් රැකියාවල නිරතව සිටිම සම්බන්ධයෙන් මධ්‍යම පලාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක වරයාට ලද ලිඛිත පැමිණිල්ලක් මත මධ්‍යම පලාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් එම ගුරුවරුන් දෙදෙනාට එරෙහිව මේ වන විට විමර්ෂණයක්ද ආරම්භ කර ඇත.

හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ