මංගලගෙන්,චන්ද්‍රිකාට හාදුවක්…

0

හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගට ප්‍රංශයේ උසස්ම ගෞරව නම්බු නාම සම්මානයට පාත්‍ර වි තිබේ. මේ ගෞරව සම්මානය පාත්‍රවන ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකිකයා ද ඇය වේ.

ප්‍රංශ ජනරජයේ ජනාධිපති එමැනුවෙල් මැක්රෝන් වෙනුවෙන් ප්‍රංශයේ ශ්‍රී ලංකාව හා මාලදිවයින තානාපතිතුමා මේ ගෞරව සම්මානය ප්‍රංශ තානාපති නිවසේ දී විශේෂ උත්සවයක් පවත්වමින් ඊයේ (20 වැනිදා) ප්‍රදානය කර තිබේ. ජනාධිපති කුමාරතුංග 1994 සිට 2005 දක්වා කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 4 වන විධායක ජනාධිපතිනිය ලෙස කටයුතු කළාය. ඊට පෙර ඇය බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමැති ධුරය හා අගමැති ධුරය ඉසිලුවාය.

වර්තමානය වන විට හිටපු ජනාධිපතිනි කුමාරතුංග De Madrid සංගමයේ සාමාජිකාවක වශයෙන් ද, global leader ship Foundation සාමාජිකාවක ලෙස ද, Clinton global initiative හි උපදේශිකාවක හා සාමාජික ලෙස ද, South Asian Policy and research institute and the office for national unity and reconcilliation in Sri lanka හි සභාපතිනිය ලෙස ද ගෞරව තනතුරු රැසක් දරන්නීය.

චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ පැරීසියේ කීර්තිමත්ම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් හිමිකරගෙන තිබේ. ඇය ආචාර්ය උපාධිය සඳහා ආර්ථීක සංවර්ධනය පිළිබඳ 1970 – 1973 දක්වා කාලය තුළ පැරිසියේ විශ්වවිද්‍යාලයක අධ්‍යාපනය ලබා ඇත. මෙම උත්සවය සඳහා රට රටවල් නියෝජනය කරමින් තානාපතිවරුන්, මැති ඇමැතිවරුන්, විද්වතුන් විශාල පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි.

20th September 2018

President Kumaratunga becomes the first Sri Lankan to be awarded France’s Highest National Order – Commander of the Legion of Honour

Former President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga became the first Sri Lankan to be awarded the Prestigious Medal of Commander in the National Order of the Legion of Honour, the highest rank of the National Order of France.

His Excellency Jean-Marin Schuh, Ambassador of France to Sri Lanka and the Maldives, presented the Medal of “Commandeur de la LégionD’Honneur” on behalf of His Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic, at a special function held at the Residence of the Ambassador of France.

President Kumaratunga served as the 4th Executive President of Sri Lanka from 1994 to 2005. Prior to that, she has held the elected positions of Western Province Chief Minister and Prime Minister of Sri Lanka.

At present President Kumaratunga holds numerous Honorary positions including being a Member of Club de Madrid (the premier global forum of former democratic Presidents and Prime Ministers), a Member of the Global Leadership Foundation (led by former President of South Africa F. W. de Klerk), was an Advisor and Member of the Clinton Global Initiative, and is the Chairperson of the South Asian Policy and Research Institute and the Office for National Unity and Reconciliation in Sri Lanka.

She holds a Degree in Political Science from the prestigious Political Science Institute (Science Po) of the University of Paris and entered a Ph.D. Program in Development Economics at the ÉcolePratique des HautesÉtudes, University of Paris, where she studied from 1970-1973

The event was attended by Diplomats, Ministers, Academics and Well-wishers.