හමුදාවට පොලිස් බලතල එපා….., පළාතට පොලිස් බලතල දෙන්න!

0

ශ්‍රි ලංකා හමුදාවට පොලිස් බලතල දීමට විරුද්ධ වන බව දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එම් සුමන්තිරන් පවසනවා.

ඊයේ (30) යාපනයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.

“යාපනයේ සිදු වුණ තියුණු ආයුධ වලින් පහරදීම් හා මංකොල්ල කෑම් පාලනය කළ යුත්තේ පොලිසිය පමණයි. ඒවා පාලනය කරන්න හමුදාව සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නෑ. අපි කවදාවත් ඒකට කැමති වෙන්නේ නෑ. පළාතට පොලිස් බලතල තිබුණා නම් මේක පහසුවෙන් පාලනය කිරීමේ හැකියාව තිබුණා. දෙමළ බස කතා කරන පොලිස් නිලධාරින් නොමැති වීම මෙහි ප්‍රධාන ගැටළුවයි. යෝජිත නව ව්‍යවස්ථාවේ මේ පිළිබඳව දීර්ඝ ලෙස පැහැදිළි කරලා තියනවා. එබැවින් එය ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. එය ක්‍රියාත්මක වුනොත් පළාතේ ප්‍රශ්න පළාතේ ඉන්න පොලිස් නිලධාරින්ට විසඳ ගන්න පුළුවන්.” මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කළා.