මහින්ද අඩු කළ ණය මේ ආණ්ඩුව වැඩි කළා……!

0

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සිය පාලන කාලය තුළ 71% ක් දක්වා වැඩි කර තිබු ණය ප්‍රමාණය මේ ආණ්ඩුව විසින් වැඩි කළ බව  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා.

ඊයේ (02) කැඳවා තිබු මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“නිදහසින් පස්සේ ශ්‍රි ලංකාවේ වැඩිම ණය බරක් තිබුණේ 1989 යේ ඊට පස්සේ ණය අර්බුදය aඇති වුණේ 2001, 2002, 2003,2004 කියන වර්ෂ 4 තුළ. මහින්ද රාජපක්ෂ  මහත්තයා 2014 ආණ්ඩුව බාර දෙන විට ආණ්ඩුවේ ණය බර 71% දක්වා පහත හෙළලා තියනවා. දැන් එය 83% දක්වා වැඩි කරන් තියනවා. එතකොට ණය කන්ද අඩු කරපු රාජ්‍ය නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ. ණය කන්ද වැඩි කරපු රාජ්‍ය නායකයා ගේ වගකීම අග්‍රමාත්‍යතුමා විසින් තමයි බාර ගත යුත්තේ. එහෙම නම් ආර්ථිකය කඩා වැටෙන්න හේතුව මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ ගත්ත ණය නෙමෙයි කියලා ඉතාම පැහැදිළියි.” මන්ත්‍රීවරයා පවසා සිටියා.

Bandula Gunawardane