බන්දුල කියන්නේ බොරු……මාස 10ටම වික්කේ ඩොලර් මිලියන 184යි!

0

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දින තුනකදී ඩොලර් මිලියන 184ක් විකුණා ඇති බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි බන්දුල ගුණවර්ධන ඊයේ (02) මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදි සිදු කළ චෝදනාව අසත්‍යබව රජය නිවේදනය කරනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක සුදර්ශන ගුණවර්ධන අවධාරණය කරන්නේ මේ වසරේ මේ දක්වා රුපියල අවප්‍රමාණය වී ඇත්තේ 9.5%කින් පමණක් බවත් ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විකුණා ඇත්තේ මිලියන 184ක වටිනාකමකින් යුතු ඩොලර් ප්‍රමාණයක් පමණක් බවත් ය.

ගුණවර්ධන මහතා හිතා මතාම සඟවන කාරණය වන්නේ 2011-12 පරිච්ඡේදයේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මිලියන 3700ක වටිනාකමකින් යුතු ඩොලර් ප්‍රමාණයක් විකුණන ලද බවයි. එසේ කිරීමෙන් පසුවද ඒ අවස්ථාවේ රුපියල 14% කින් අවප්‍රමාණය වූ බවත් ඔහු සඳහන් කරනවා.