ජනතාවගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වුනු කණ්ඩායම් එක්ක ආණ්ඩු පිහිටුවන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය සූදානම් නෑ

0

පරාජිතයන් සමඟ එකතු වි ආණ්ඩු පිහිටුවීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සූදානම් නැති බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මණ් කිරිඇල්ල පවසනවා.

ඊයේ (09) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස් එම් මරික්කාර් අසනු ලැබු ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“මේ රටේ ජනවරම තිඛෙන්නේ යහපාලන ආණ්ඩුවට. නැත්නම් එක්සත් ජාතික පෙරමුණට. ජනතාවගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වුනු කණ්ඩායම් එක්ක ආණ්ඩු පිහිටුවන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය සූදානම් නැහැ. ප්‍රතික්ෂේප වුනු කණ්ඩායම් එක්ක ආණ්ඩු පිහිටුවන්න ජනවරමකුත් නැහැ.” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.

එසේම වරප්‍රසාද රීතියක් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් යොමු කළ චන්දිම වීරක්කොඩි වෙත පිළිතුරු ලබා දුන් අමාත්‍යවරයා, “වරප්‍රසාද මුවාවෙන් දේශපාලනය කතාකරන මෙතුමාත් ආණ්ඩුවේ හිටියා. ජීවන වියදම වැඩි වෙලානම් ඔබතුමාත් එකේ කොටස් කාරයෙක්. අවුරුදු තුනක් ආණ්ඩුවේ ඉඳලා ලැජ්ජා නැතුව විපක්ෂයට ගිහින් චෝදනා කරන්නේ  දේශපාලන අවස්ථාවාදීන්. මම පොදු පෙරමුණ රජයෙන් ඉවත් වෙලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඇවිත් අවුරුදු 15ක් වෙනවා”

Lakshman Kiriella