මිලියන 2.4 ක ඩුබායි නිවසක් හිටපු ජනපති මස්සිනා නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ අලෙවි සහකාරිණියකට තෑගි කරලා….!

0

ශිරන්ති රාජපක්ෂගේ සහෝදරයා වන ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගමේ හිටපු සභාපති නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ 2012 වසරේ සිට 2014 දක්වා කාලයේදී ඩුබායි හි සිටි අලෙවි සහකාරිණියකට මහල් නිවසක් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් එම සමාගමේ මුදලින් රුපියල් මිලියන 2.4ක් වෙන් කළ බව අනාවරණය වී තිබේ.

ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සහ මිහින් ලංකා යන සමාගම්වල සිදු වී ඇති වංචා, දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා සෙවීමට පත් කර ඇති ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේදී ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගමේ මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රධානී යසන්ත දිසානායක සාක්ෂි ලබා දුන් අවස්ථාවේ මේ කරුණු අනාවරණය වුණා.

ඩුබායිහි සිටින විධායක නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සඳහා ලබාගත් නිවාස සංකීර්ණයක් වෙනුවෙන් මාසික මුදලක් වෙන් කරන්නැයි ද ඩුබායි හි සිටින අලෙවි සහකාර නිලධාරිණියක වන ෂෙහානි රොද්‍රිගෝ නැමැත්තියකට අදාළ මුදල් වෙන් කරන්නැයිද එවකට සමාගමේ සභාපති නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ  උපදෙස් දුන්නේ යැයි යසන්ත දිසානායක ජනාධිපති කොමිසම ඉදිරියේ සාක්ෂි ලබාදෙමින් පවසා සිටියා.

අදාළ ගෙවීම්වලට සම්බන්ධ ඉන්වොයිස්වල සඳහන් කර ඇත්තේ ගෙවීම් කළ යුතු සමාගමේ නමක් නොව ඉහත කී තැනැත්තියගේ නම යැයිද යසන්ත දිසානායක පෙන්වා දුන්නා.