ගෙවන ණය වගේ දෙගුණයක ආදායමක් භාණ්ඩාගාරයට ලැබෙනවා…..රුපියල කඩා වැටීම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි!

0

රුපියල අවප්‍රමාණය වීම භාණ්ඩාගාරයට ගැටළුවක් නොවන බවත් රුපියල අවප්‍රමාණය වීමෙන් ගැටළු ඇති වන්නේ ආනයනික භාණ්ඩ ගෙන්වන ජනතාවට පමණක් බවත් අමාත්‍ය පාඨලි චම්පික රණවක පවසනවා.

සහසක් තුරු වැඩසටහන යටතේ මිලියනයක් ශාක සිටුවීමේ රත්නපුර වැඩසටහට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියේ භාණ්ඩාගාරය ගෙවන ණය මෙන් දෙගුණයක් ආනයන වලින බදු මුදල් උපයන බවයි.

“අපේ රටේ ජනතාව උපයන විදේශ මුදල් සහ විදේශ වියදම් අරගත්තට පසුව අපේ ජංගම ගිණුමේ වෙනස ඩොලර් බිලියන 2 යි. ඩොලර් මිලියන 2,000 ක මේ හිඟය ගැන කතා කරන කොට ඩොලර් මිලියන 1,800 ක කිරි, සීනි, ඇපල්, මිදි වැනි ආහාර ද්‍රව්‍ය මෙරටට ගෙන්වනවා.”

“ඒ වගේම මේ රටේ නිපදවන්න පුළුවන් ඒවත් සමග ඖෂධ ගෙන්වනවා තව ඩොලර් මිලියන 500 ක. වාහන ගෙන්වනවා ඩොලර් මිලියන 1000 ක, ඒ වගේම අපේ අය විදේශ ගතවෙන ප‍්‍රමාණය ගත්තහම අද ඩොලර් මිලියන 1,600 ක් ලංකාවේ සල්ලි රට යනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන්නේ 4,000 යි. ඒ නිසා මේ අර්බුධය අපට ජයගන්න පුළුවන් යැයි ඇමති චම්පික රණවක පවසයි.”

“අපේ ජනාධිපතිතුමා ආරම්භ කළා ඒ කාලේ  අපි වවමු රට නගමු කියල වැඩපිලිවෙලක්. මේ රට ඇතුළේ නිෂ්පාදනය කළ හැකි දේ අපි නිපදවූවොත් අපට මේ මුදල් මේ රට ඇතුළෙම ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන් වෙනවා.”

“ආනයන ආදේශක ඉලක්ක කරගෙන අපි වැඩකරන්න  ඕනේ. ඉටි පන්දම්, හඳුන්කූරු, හිඹුටු, මාදම් චීනයෙන් ඉන්දියාවෙන් ගෙන ඒමට නම් අපේ වටිනා විදේශ විනිමය වැය කරන්නේ ඒ සඳහා අනෙක් පැතිවලින් අපට වන්දි ගෙවීමට සිදුවෙනවා.”

“ඒ නිසා මේ වාසිය අවාසිය, වාසියක් බවට පරිවර්ථනය කරගෙන ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, දේශීය ව්‍යවසායකත්වය ශක්තිමක් කරන්න දැන් කාලය ඇවිල්ලා තිබෙනවා. හැබැයි ඒ සඳහා අර පරණ හොරු කැඳවලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක මේ අලූත් බලාපොරොත්තු සහිත, අලූත් ගමනක් සමග ගොඩනැගිය යුතු කාරණයක්.” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

Champika Ranawaka