නීතිපතිවරයාගේ මතය ගැන ඒකාබද්ධයේ අතේ පැලවෙන බොරු මෙන්න.. ව්‍යවස්ථාව යටතේ මතයක් ප්‍රකාශ කිරිම යෝග්‍ය නොවේ…

0

පසුගියදා සිදුවු ව්‍යවස්ථා විරෝධී අගමැති පත්කිරිම සම්බන්ධයෙන් කතානායක කරු ජයසුරිය නීතිපතිවරයාගෙන් කල විමසිමට අනුව අංක CF/26/2018 දරණ ලිපිය මගින් දක්වා ඇත්තේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ නීතිපතිවරයාගේ භූමිකාවට අනුකූල එම කරුණ පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරිම යෝග්‍ය නොවන බව ස්වකීය අදහස වන බවයි.

ඒ නීතිපතිවරයාගේ ලිපිය සහ කතානායකවරය නිකුත් කල නිවේදනය පහතින් දක්වා තිබේ.

නීතිපතිවරයා කතානායකවරයාට යොමුකල ලිපිය…