පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවහොත් අර්බුදය උග්‍ර අතට! මැතිවරණ කොමිසම සතු බලය ඉක්මවන්න ජනපතිට බෑ

0

පවතින උග්‍ර දේශපාලන අර්බුදය හමුවේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා දමා මැතිවරණයක් කැදවිම කෙරෙහි ජනාධිපතිවරයා සිය ශ්‍රිලනිප ජ්‍යෙෂ්ඨයන් සමග සාකච්ඡාවක් සිදුකර තිබේන බව අප දේශපාලන වාර්තාකරු සදහන් කළා.

කෙසේවෙතත් පාර්ලිමේන්තුවේ 2/3 ඡන්දය හෝ වසර 4 1/2 ක් ගෙවීම හෝ ජනමතවිචාරණයකින් ජනතාව අනුමත කළහොත් මිස පාර්ලිමේන්තුව විසිරවීමට ජනාධිපතිවරයාට හැකියාවක් නොමැති බව මේ වනවිට ආණ්ඩුක්‍රම විශාරදයින් ජනාධිපතිවරයාට පෙන්වා දි තිබේ.

නමුත් 70 ව්‍යවස්ථාව නොසළකා ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය හැකි බැවින් යම් හෙයෙකින් ජනාධිපතිවරයා ඒ ආකාරයේ තීන්දුවක් ගතහොත් මැතිවරණය නොපවත්වා සිටීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ඉඩ තිබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන නොසළකා ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය හොත් එවිට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යාවස්ථානුකූලව නියමයක් නැතිබව දක්වා මැතිවරණය නොපවත්වා සිටීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ තිබේන බවද ආණ්ඩුක්‍රම විශාරදයින් ජනාධිපතිවරයාට පෙන්වා දි තිබේ.

Loading…