ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වන මෙම සටන අත නොහැර ඉදිරියට යමු!

0

රට නැවතත් ඒකාධිපති යුගයකට ගෙන යාමට එරෙහිව ජනතාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් පාරට බැස ක්‍රියා කිරීම පිළිබඳව තමා ස්තුතුවන්ත වන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

රටේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් අගමැතිවරයා පවසා සිටියේ ජනතාවගේ මෙම පෙරට ඒම පක්ෂය හෝ පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඔබ්බට ගොස් රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් වන කැපවීම පෙන්නුම් කරන බවයි.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයෙන් පෙරට එන ජනතාව අප ධෛර්යමත් කරන්නේය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයෙන් පෙරට එන ජනතාව අප ධෛර්යමත් කරන්නේය.- අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ

Posted by United National Party on Thursday, 8 November 2018