හොර ඇමති මණ්ඩලයේ වරප්‍රසාද කැපේ .. මෝසමක් පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් අතට

0

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 148 ව්‍යවස්ථාව අනුව රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලනය කිරීමේ සම්පූර්ණ බලතල ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට ඇති බවත් අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සහ ඔවුන්ගේ පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට වැටුප් ගෙවීම් හා වෙන් දීමනා ඇතුලු කිසිදු වරප්‍රසාදයක් ලබා නොදිමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයාට මෝසමක් භාරදි තිබේ.

2018 නොවැම්බර් 21

පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්

මෝසම

2018 නොවැම්බර් මස 16 වන දින ‍ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කථානායකවරයා විසින් 2018 නොවැම්බර් මස 15 වන දින දරණ නිළ ප්‍රකාශය පිළි ගනු ලැබූ අතර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 48 වගන්තියේ ප්‍රතිපාදන අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය විසුරුවා හරින ලදී. ඒ අනුව මෙම 48 වගන්තිය අනුව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට 2018 ඔක්තෝබර් 26 වන දින සිට පත් වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්‍රමුඛ රජය පිළිබඳව කිසිදු විශ්වාසයක් නොමැති බව තවදුරටත් තීරණය කර තිබේ.

එසේම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 148 ව්‍යවස්ථාව අනුව රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලනය කිරීමේ සම්පූර්ණ බලතල ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට ඇත.

2018 නොවැම්බර් 15 වන දින සිට සියලුම අමාත්‍යංශවල ලේකම්වරුන්ට ජනරජයේ අරමුදල්වලින් මුදල් ලබා ගනිමින් රජයේ අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සහ ඔවුන්ගේ පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට වැටුප් ගෙවීම් හා වෙන් දීමනා ලබා දීම හා විදෙස් ගුවන් ගමන් හා හෙලිකොප්ටර් යානා භාවිත කිරීම ඇතුළු අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සඳහා ඉහත අමාත්‍යවරුන් විසින් හෝ යම් කිසි පුද්ගලයෙක් විසින් වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා ආයාචනය කිරිමට කිසිදු බලයක් නැති බව යෝජනා කරන අතර එවැන්නක් සිදු කරමින් මෙම යෝජනාව උල්ලංඝනය කරනු ලබන අමාත්‍යවරයෙකු හෝ වෙනත් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට විරුද්ධව නීතියට අනුව කටයුතු කරනු ඇත.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්

රාජිත සේනාරත්න

රවි කරුණානායක

පාඨලි චම්පික රණවක

අර්ජුන රණතුංග

මනෝ ගනේෂන්

ජයම්පති වික්‍රමරත්න.


Loading…