ශ්‍රව්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය සියළු පහසුකම් සහ ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු ඉහලම පිළිගැනීම ලබා දෙනවා

0

ලෝක ශූරතාව දිනාගත් ශ්‍රව්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද (01) උදෑසන කටුනායක ගුවන්තොටුපොලෙන් මව්බිමට පැමිණියා.පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆයිසර් මුස්තාෆා ඇතුළු ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ නිළධාරීන් විශේෂ අමුත්තන් පැමිණීමේ පර්යන්තයෙදී ඉතා උණුසුම් අයුරින් ලෝක ශූරතාව දිනාගෙන පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රව්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පිළිගනු ලැබුවා.

ලෝක කුසළානයක් මව්බිමට ගෙන ඒමට කැපවූ ක්‍රීඩකයන් උණුසුම්ව පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් ඇමතූ මන්ත්‍රීවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ නම ජාත්‍යන්තරයේ බබලවන්න, ලෝක මට්ටමේ ශූරතා කුසලානයක් ශ්‍රී ලංකාව රැගෙන ඒමට හැකිවීම පිළිබදව ස්තූතිය පුදකර සිටියා.

මෙවන් අභිමානයක් ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ආ ශ්‍රව්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන‍යට අනුබද්ධ කරන බවත්, ඉදිරියේදී ඔවුන්ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සාමාජිකයන් ලෙස රටට කීර්තියක් ගෙන දීමට වඩාත් කැපවී වැඩ කටයුතු කළහැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කරදීම තමා සතු යුතුකමක් බව මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කරන ලදි.

ශ්‍රී ලංකාවට අත්කරදුන් කීර්තිය අගය කරමින් ශ්‍රව්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණඩායමේ ක්‍රීඩකයින් වෙත ඩොලර් 500 බැගින් ගෙවීමට කටයුතු කරන බව මන්ත්‍රීවරයා  ගුවන්තොටුපොලේදි පැවති පිළිගැනීමේ උත්සවය අවස්තාවේදී ක්‍රීඩකයන් වෙත ප්‍රකාශ කරන ලදි.