පළාත් සභා 9 යෙහිම මැතිවරණය එකම දිනක

0

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සභා 9 යෙහිම මැතිවරණය එකම දිනක පැවැත්වීමට රජය තීරණය කර තිබේ.
රජය මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පක්ෂ නායකයින් හා විෂයභාර අමාත්‍යවරයා සමඟ පැවැති දීර්ඝ සාකච්ඡාවකදීය.

පළාත් සභා මෙන්ම පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දයද එකම දිනකදී පවත්වන බවට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ 2015 ජනවාරි 08 රජය පිහිටුවිමේ ප්‍රචාරක ව්‍යපාරයේදි ජනතාවට ප්‍රති ඥා දුන් බව සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

2015 ජනවාරි 08 දා ජනවරමට දුන් පොරොන්දුව ඉටු කරමින් මහනගර සභා, නගර සභා හා ප්‍රාදේශිය සභා මැතිවරණය එකම දිනක පැවැත් වූ ආකාරය ඇමති වජිර අබේවර්ධන මහතා පෙන්වා දෙනු ලැබීය.

සබරගමුව, නැගෙනහිර, උතුරු මැද, වයw, මධ්‍යම, උතුර යන පළාත් සභාවන් හි නිල කාලය මේ වන විට අවසන්ව ඇති අතර බස්නාහිර හා දකුණු පළාත් සභාවන් හි නිල කාලය අපේ්‍රල් මාසයේදි අවසන්වේ. උඣීව පළාත් සභාවේ නිල කාලය ලබන ඔක්තෝම්බර් මාසයේදි අවසන් විමට නියමිතය.