මෛත්‍රීගේ තීරණයට යුරෝපා හවුලේ දැඩි විරෝධය!

0

මත්ද්‍රව්‍යය අපරාධකරුවන්ට මාස දෙකක් ඇතුලත මරණ දඩුවම ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ගෙන ඇති තීරණයට යුරෝපීය හවුල දැඩි විරෝධය පලකර තිබේ.

මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධකරුවන්ට මාස දෙකක් ඇතුලත මරණ දඩුවම ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවට පාර්ලිමේන්තුවේදි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කළා.

මෑතකදී පිලිපීනයට ගොස් සිටි ජනාධිපතිවරයා එහි මත්ද්‍රව්‍යය අපරාධකරුවන්ට විරුද්ධව ගන්නා දැඩි පියවරයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශංසා කර ඇති අතර එම ක්‍රමවේදය තමන්ද අනුගමනය කරන බව පවසන ලදි.

මෙවැනි තත්වයක 1976 වසරෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ අත්හිටුවා ඇති මරණ දඩුවම නැවතත් ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපති පවසා ඇත. මෙවැනි තත්වයක කොළඹ පිහිටි යුරෝපීය හවුලේ තානාපති කාර්යාලයේ ප්‍රකාශක මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් සියලුම මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් ඇතුලත්ව ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය සමග සාකච්ඡා පවත්වන බවත් කිසිදු අවස්ථාවක මරණ දඩුවම ලබා නොදිය යුතුයි යන ස්ථාවරයේ යුරෝපා හවුල සිටින බවත් පවසා ඇත.

මේ අතර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කලොත් රටට ලැබෙමින් තිබෙන යුරෝපීය හවුලේ ජී.එස්.පි. ප්ලස් සහනය ඉවත් කිරීමට අවස්ථාව ඇති බවට සන්ධානයේ පා. මන්ත්‍රි එම්.ඒ. සුමන්දිරන් අනතුරු අගවා ඇත. ටික කාලයක් නවත්වා තබා නැවතත් ලබාදුන් ජි.එස්.පි. බදු සහනය මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් නැවතත් අහිමි වීමේ තත්වයක් ඇති වන බවද ඔහු පවසා ඇත.