චමල් කරකවා අතහැරි… හඳුන්නෙත්තිගේ හෙළිදරව්ව

0

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම විසින් මගී ගුවන් යානා ගෙන්වීම සඳහා සිදු කළ විනිවිදභාවයකින් තොර සැලසුම් සිදුකර ඇති බවත් එම සැලසුම් සිදු කිරීමේදී කතානායක නිල නිවසේදීද ශ්‍රී ලංන්කන් ගුවන් සමාගමේ රැස්වීමක් පවත්වා ඇති බවත් එම රැස්වීමේදී අදාළ ගුවන් යානා පිළිබඳව හැඳින්වීමක් සිදු කර ඇති බවත් මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තුවේදී කෝප් සභාපති ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා අනාවරණය කළේය.

එවකට කතානායකවරයා ලෙස කටයුතු කළ වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර සිටියේ එවැනි රැස්වීමක් පවත්වා ඇති බව තමන් නොදන්නා බවත් එවැනි රැස්වීමක් පවත්වා යම් තීන්දු තීරණ ලබාගෙන ඇතැයි ඔප්පු කළහොත් තමන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවද චමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර සිටියේය.

එම අවස්ථාවේ මූලාසනයේ අවසරය ඇතිව නැගී සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, කෝප් සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා, කතානායක නිල නිවසේ අදාළ රැස්වීම පවත්වා ඇති බවත් එහිදී එලඹ ඇති තීන්දු තීරණ පිළිබඳවත් විඝණන සාක්ෂි සහිතව පෙන්වා දුන්නේය.

ඒ අනුව අචාරධර්මවලට පටහැනිව කතානායක නිල නිවසේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ රැස්වීමක් පවත්වා ඇති බවත් එහිදී යම් යම් තීන්දු තීරණවලට එළඹ ඇති බවත් තහවුරු වූ බැවින් චමල් රාජපක්ෂ මහතාට යම් හෝ හෘදසාක්ෂියක් ඇත්නම් තමන් සඳහන් කළ පරිදි සිය මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතුය.