බැඳුම්කර වංචාවට අගමැති වැරදි නෑ….. ජනාධිපති කොමිෂමත් ඒක පිළිගත්තා……

0

බැදුම්කරය පිළිබද ජනපති කොමිසම් වාර්තාවෙහි අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාට විරුද්ධව කිසිදු චෝදනාවක් නොමැති බව අමාත්‍ය ලක්ෂමණ් කිරිඇල්ල පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ, බැදුම්කර ගනුදෙනුවේ මෙහෙයුම්කරු හා චූදිතයන් ආරක්ෂා කිරීම හා ඔවුන් රැකවල් කිරීම සදහා අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා මැදිහත් වීම සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි පවතිනබවටපාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක කළ ප්‍රකාශයට පිළිතුරු ලබා දෙමිනි.

එහිදි අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

“අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් කොමිසමක් පත්කර තිබෙනවා. එම කොමිසම ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ ගරු අග‍්‍රාමාත්‍යතුමා හට අබමල් රේණුවකවත් චෝදනාවක් නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන් තිදෙනෙක් සිටි මෙම කොමිසම් වාර්තාවේ අග‍්‍රාමාත්‍යතුමා සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සාක්ෂියක්, චෝදනාවක් නැහැ.”